منتقد
زادروز عبدالعلی دست‌غیب  16 آبان 1399

زادروز عبدالعلی دست‌غیب 

عبدالعلی دست‌غیب (متولد ۱۶ آبان ۱۳۱۰)، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم ایرانی، کارشناس ارشد فلسفه، با سابقهٔ تدریس در مدارس عالی و دانشسراها است.