مهدی پازوکی اقتصاددان
سياستمداران پوپوليست اقتصاد را گروگان گرفته‌اند 24 آبان 1399
دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان:

سياستمداران پوپوليست اقتصاد را گروگان گرفته‌اند

آیا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روی اقتصاد ایران تأثیر دارد؟ چرا اقتصاد ایران تا به این اندازه نسبت به نتیجه انتخابات آمریکا حساس شده است؟ بایدن با تحریم‌های ایران چه خواهد کرد؟ اگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشته شود چه تغییراتی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟