مهین اسکویی
خاطره‌گویی از اولین بانوی کارگردان تئاتر 12 دی 1399
برای پانزدهمین سالروز درگذشت مهین اسکویی

خاطره‌گویی از اولین بانوی کارگردان تئاتر

به احتمال زیاد پیش از مهین اسکویی هم بانوان دیگری در تئاتر ایران ، تجربه کارگردانی داشته‌اند، ولی بخشی از جامعه تئاتری، عنوان «اولین بانوی کارگردان تئاتر ایران» را شایسته مهین اسکویی می‌دانند.