موسیقی نواحی
این سازها از درد می‌نوازند! 18 آبان 1399
گفت‌وگو با اسفندیار تخمکار ـ هنرمند موسیقی نواحی

این سازها از درد می‌نوازند!

یک هنرمند حوزه موسیقی نواحی درباره وضعیت معیشت هنرمندان اظهار می‌کند: هنرمندان موسیقی نواحی با هنر خود دردهای جامعه را به تصویر می‌کشند و با مردم همراه می‌شوند.