نقد نمایشگاه عکس
آسمان در اعماق ویرانی خواهد گریست 10 دی 1399
نگاهی به نمایشگاه عکس‌های رضا دیده‌بان از زلزله بم

آسمان در اعماق ویرانی خواهد گریست

این روزها به‌اجبار کرونا نمایشگاه‌ها را باید در صفحات مجازی دید، اگرچه حس و حال آثار با همان کیفیت که هنرمند آفریده است فاصله دارد و گاهی جزئیات در این انتقال‌ها دستخوش تغییر می‌شود؛ اما امکان بازدید فراگیر ایجادشده و انحصار مخاطب خاص، گالری و شهر، شکسته و ارتباط هنرمند وسعت یافته است. مخاطب محدود با این توان و تکنولوژی به مخاطب گسترده بدل شده که می‌تواند برای هنرمند به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شود.