نمایشگاه
آسیب کرونا به گالری‌ها و اقبال به نمایشگاه‌های مجازی 13 آبان 1399
لیلی گلستان:

آسیب کرونا به گالری‌ها و اقبال به نمایشگاه‌های مجازی

مدیر گالری گلستان با بیان اینکه تمام نمایشگاه‌های این گالری تا پایان سال فقط به‌صورت آنلاین برگزار می‌شوند، در ادامه این‌گونه عنوان کرد که این تصمیم با توجه به شرایط فعلی جامعه در روزهای کرونایی و با در نظر گرفتن تجربه موفق برگزاری نمایشگاه‌های آنلاین، اتخاذ شده است.