نیروگاههای برق
فریاد زیر دود 24 دی 1399
چرا معضل آلودگی هوا حل نمی شود؟

فریاد زیر دود

مردم در کلانشهرهای ایران هوا برای نفس کشیدن ندارند. این صریح‌ترین جمله‌ای است که می‌توان در خصوص معضل این روزها به کار برد.اما این سختی در نفس کشیدن مانند برخی دیگر از معضلات کشور هنوز متولی و پاسخگوی مشخصی ندارد.