نیش عقرب
ایران دومین کشور جهان به لحاظ گزش‌های مرگبار است 06 آبان 1399
حشره شناس و متخصص کنترل آفات:

ایران دومین کشور جهان به لحاظ گزش‌های مرگبار است

حشره‌شناس و متخصص کنترل آفات گفت: ایران از لحاظ گزش‌های مرگبار توسط مار و عقرب، دومین کشور جهان بعد از مکزیک است و سهم عقرب گزیدگی در کشور بیش از چهار برابر مارگزیدگی است.