هلند
کیهان کلهر در هلند می نوازد 05 آبان 1399
همراه با اجرای قطعه‌ای جدید از این هنرمند

کیهان کلهر در هلند می نوازد

علیرغم پاندمی کرونا، آنسامبل زهی «آمستردام سینفونیتا» هلند، پروژه «راهی به سوی ایران» را به صحنه خواهد برد.