هنرهای تتجسمی
برپایی نمایشگاه «نام احمد» با ۸۲ اثر با موضوع پیامبر اسلام (ص) 13 آبان 1399
اداره کل هنرهای تجسمی برگزار می کند؛

برپایی نمایشگاه «نام احمد» با ۸۲ اثر با موضوع پیامبر اسلام (ص)

اداره کل هنرهای تجسمی با همکاری موسسه هنرهای تجسمی معاصر و موزه هنرهای معاصر به مناسبت هفته وحدت، نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی با عنوان «نام احمد» برگزار می کند.