پدر داستان کوتاه ایران
زادروز محمدعلی جمال‌زاده پدر داستان کوتاه زبان فارسی است 23 دی 1399

زادروز محمدعلی جمال‌زاده پدر داستان کوتاه زبان فارسی است

سید محمدعلی موسوی جمال‌زاده اصفهانی (۲۳ دی ۱۲۷۰ در اصفهان– ۱۷ آبان ۱۳۷۶ در ژنو) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود.