پویش قدردانی و تشکر میلیونی مردم ایران از پرستاران و کادر درمانی
قدردانی میلیونی مردم از مدافعان سلامت کشور در قالب پویش «سپاس» 25 آذر 1399

قدردانی میلیونی مردم از مدافعان سلامت کشور در قالب پویش «سپاس»

دبیر اجرایی پویش مردمی سپاس با بیان اینکه این پویش تا روز پرستار ادامه دارد، گفت: هدف از راه‌اندازی این پویش قدردانی و تشکر میلیونی مردم ایران از پرستاران و کادر درمانی به خاطر تمام زحمات و فداکاری‌های آن‌ها در روزهای کرونایی است.