چغازنبیل
پشت خشت‌هاي باستاني چغازنبيل؟ 14 آبان 1399
احداث كارخانه قند با موافقت اصولي از وزارت صنعت ، معدن وتجارت زنگ خطر را براي ميراث ثبت جهاني به صدا در آورد

پشت خشت‌هاي باستاني چغازنبيل؟

بازمانده شهر «دوراونتاش» در يك تصادف كشف شد، سال ۱۹۳۶، «براون» كارشناس نيوزيلندي شركت نفت ايران و انگليس همراه با ساير مهندساني كه در محوطه چغازنبيل در جست‌وجوي نفت بودند،