کامبوزیا پرتوی
کامبوزیا پرتوی درگذشت 04 آذر 1399

کامبوزیا پرتوی درگذشت

کامبوزیا پرتوی: مرگ ترسناک نیست اما من هنوز خیلی کار دارم که بکنم و این ناراحتم می‌کند