کشاورزان
 قصه پرغصه این روزهای کشاورزان/ افزایش سرسام‌آور قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی 03 آبان 1399
 ‌وزیر جهاد کشاورزی ‌کجاست؟

 قصه پرغصه این روزهای کشاورزان/ افزایش سرسام‌آور قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی

 افزایش سرسام‌آور قیمت انواع نهاده‌های کشاورزی و عدم‌کارشناسی درست بر قیمت‌گذاری محصولات سبب بی‌رغبتی کشاورزان در برنامه‌ریزی برای کشت شده اما انگار وزیر جهادکشاورزی تمام مشکلات را فقط در اختصاص یارانه به دو کود فسفره و پتاسه می‌بیند.