کشورهای مسلمان
نقض حقوق مسلمانان؛ زیر ماسک آزادی بیان 05 آبان 1399
خشم مسلمانان جهان؛ دردسر جدید مکرون

نقض حقوق مسلمانان؛ زیر ماسک آزادی بیان

تاکید رئیس جمهور فرانسه مبنی بر حمایت از تداوم انتشار تصاویر موهن علیه پیامبر اسلام (ص) موجی از خشم در میان مسلمانان کشورهای جهان را بر انگیخته و پویش های مردمی مختلفی علیه امانوئل مکرون به راه افتاده است. اظهارات ضد حقوق بشری مکرون در حالی است که هیچ یک از اسناد حقوق بشر حق اهانت به ادیان الهی به بهانه آزادی بیان را تجویز نکرده است.