کم تحرکی
كم‌تحركي كودكان‌درسال‌كرونا 24 آبان 1399
غزل لطفي

كم‌تحركي كودكان‌درسال‌كرونا

با شيوع كروناويروس و دوركاري يكي از معضلاتي كه براي همه از جمله كودكان پيش آمده است، كم‌تحركي است.