کودکان کار با شیوه جدید
کودکان کار «اینستاگرامی»! 13 دی 1399
چه آسیب‌هایی در انتظار اینفلوئنسرهای کودک است؟

کودکان کار «اینستاگرامی»!

معروف شدن یکی از آرزوهای خیلی از افراد در دنیای امروز است. پیش از این راه‌های سختی برای شناخته شدن وجود داشت که هر یک مستلزم تلاش بسیار و موفقیت در یک شاخه ورزشی، هنری، علمی، اجتماعی و... بود اما امروز به واسطه ظهور شبکه‌های اجتماعی می‌توان یک‌شبه معروف شد و از این شناخته شدن حتی درآمد کسب کرد.