۲۳ آذرماه ۹۹
مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۵۲ هزار نفر عبور کرد 23 آذر 1399
با فوت ۲۴۷ بیمار دیگر؛ 

مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۵۲ هزار نفر عبور کرد

دکتر سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با فوت ۲۴۷ بیمار کرونایی دیگر، مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۵۲ هزار نفر عبور کرد.