پایگاه خبری گاهان‌نیوز محصول کار گروهی از روزنامه‌نگاران است که بعد از سال‌ها تلاش در رسانه‌های مختلف دستاورد خود را در یک رسانه «مستقل» متمرکز کرده‌اند.

نام «گاهان» (گات‌ها یا گاث‌ها) از سروده‌های زرتشت گرته‌برداری شده که در آن به نیک‌اندیشی و راست‌گویی و درست‌کرداری تأکید می‌شود.

گاهان‌نیوز یک رسانه «فرهنگی» است و تلاش می‌کند در پدید آوردن اندیشه در جغرافیای فکر و فرهنگ سهیم باشد.

ما بر آن هستیم تا در روایت و باز روایت اخبار به «واقعیت» وفادار باشیم.